NeWorld

Kainos lapelis

by neworld on Sau.06, 2007, under NeWorld

Ant pastatų ir armijos atsistojus matydavote paprasta langelį, kuriame surašyta kiek ko reiks. Dabar matysite vietoj užrašu (metalo, mineralo) paveiksliukus, bei raudonai bus pažymėta ko trūksta. Tiesa, patogumo dėlei net neatsistoję ant ant reikiamo dalyko matysite ar galite jį statyti/pirkti. Jis tiesiog bus parausvintas.

:, , , , ,

1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!