NeWorld

pi (Ï€)

by neworld on Rgs.17, 2007, under matematika

Taigi visi žinome šią konstantą ir kam ji naudojama. Tačiau nesuprantu vieno dalyko. Yra nustatyta milijoninė pi reiškmė (gal dar daugiau). Ją rasite čia. Viskas būtų gerai, tačiau kai paskaičiau wikipedijos straipsnį pastebėjau įdomų dalyką:

Pi yra iracionalusis skaičius, tai yra negali būti užrašytas kaip dviejų sveikųjų skaičių santykis. Tai 1761 metais įrodė Johanas Heinrichas Lambertas (Johann Heinrich Lambert). 1882 metais įrodyta, kad skaičius yra transcendentinis, tai yra neegzistuoja toks polinomas su racionaliais koeficientais, kurio šaknis būtų Ï€.

Taigi, mano supratimų norint nustatyti tikslią pi reikšmę reikia tiesiog matuoti apskritimo ilgį ir skerspjūvio santykį. Visa bėda slypi tame, jog norint nustatyti tokią tikslią reikšmę reikėtų labai didelio apskritimo ir labai tikslių matavimo prietaisų, ir abejoju, kad kam nors pavyko išmatuoti tokia tikslią reikšmę, nes mažiausio atomo spindulis yra 0,53E-10, o čia jau 1E-1000000, ir tai ~100.000 mažesnė reikšmė.

Jeigu kur klystu pataisykite.

:,

3 Comments for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!