NeWorld

matematika

pi (Ï€)

by neworld on Rgs.17, 2007, under matematika

Taigi visi žinome šią konstantą ir kam ji naudojama. Tačiau nesuprantu vieno dalyko. Yra nustatyta milijoninė pi reiškmė (gal dar daugiau). Ją rasite čia. Viskas būtų gerai, tačiau kai paskaičiau wikipedijos straipsnį pastebėjau įdomų dalyką:

Pi yra iracionalusis skaičius, tai yra negali būti užrašytas kaip dviejų sveikųjų skaičių santykis. Tai 1761 metais įrodė Johanas Heinrichas Lambertas (Johann Heinrich Lambert). 1882 metais įrodyta, kad skaičius yra transcendentinis, tai yra neegzistuoja toks polinomas su racionaliais koeficientais, kurio šaknis būtų Ï€.

Taigi, mano supratimų norint nustatyti tikslią pi reikšmę reikia tiesiog matuoti apskritimo ilgį ir skerspjūvio santykį. Visa bėda slypi tame, jog norint nustatyti tokią tikslią reikšmę reikėtų labai didelio apskritimo ir labai tikslių matavimo prietaisų, ir abejoju, kad kam nors pavyko išmatuoti tokia tikslią reikšmę, nes mažiausio atomo spindulis yra 0,53E-10, o čia jau 1E-1000000, ir tai ~100.000 mažesnė reikšmė.

Jeigu kur klystu pataisykite.

3 Comments :, more...

0.(9)=1?

by neworld on Rgs.15, 2007, under matematika

Neseniai per matematikos pamoką mokinomės iš periodinių skaičių paadryti trumpmenas. Vienas skaičius man užkliuvo, t.y. 0.(9). Dabar parodysiu kodėl jis yra lygus vienetui:

x=0.(9)
10x=9.(9)
10x-x=9.(9)-0.(9)
9x=9
x=9/9
x=1

Su 1/3=0.(3) viskas pavyksta gerai. Taigi turiu keletą idėjo dėl šio sutapimų.

Pirma tas dalykas jog šis paradoksas vyksta su 3 kartotiniu. Taigi:

0.(3)=1/3
0.(6)=2/3
0.(9)=3/3
3/3=1

Taigi darau išvada jog kai kurias trumpmenas negalima išversti į dešimtaines. Periodinė išraiška yra tik bandymas taip padaryti. Jug iš tiesu, kad ir 2/3=0.(6) turi begalybe tu šešetų ir niekados neprieisime galo. Taigi periodine išraišką 0.(9) visada bus lygi 1 neperidine išraiška.

Dar pastebėjau, kiek žinau nėra tokios trupmenos, kuria bandant išreikšti dešimtaine gautume 0.(9) (nors teoriškai večiant 1/1 į dešimtainę turime gauti 0.(9))

Tiesa prie to pačio, senuose vadovėliuose rašo jog pi=22/7. Tačiau 22/7 išreiškus į dešimtainę gauname skaičių šiek tiek didesnį už pi. Taigi darau prielaida, jog periodines trumpmenas neįmanoma išversti į dešimtaines tiksliai, arba senais laikais buvo paskaičiuotas blogai pi.

6 Comments :, , more...

Trikampiai skaičiai

by neworld on Rgp.01, 2007, under matematika, php, Programavimas, Žaidimas

Neseniai šių skaičių atradimas man išgelbėjo gyvybę (perkeltine prasme, nieks žudytis nebandė:)). Taigi viskas prasidėjo nuo to, kad mano sugalvota funkcija, kuri pagal taškus išvesdavo lygį. Ją taikydavau žaidimė visur, pradedant lygio skaičiavimu, baigiant garaže. (continue reading…)

Comments Off more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!